Network

2023-03-09
Publication Type: Survey
Country: Bulgaria
Skills addressed
Labour market awareness;

Проучване на Euroguidance Bulgaria

Еврогайдънс-България провежда изследване за ролята на кариерното ориентиране и дейността на кариерните консултанти в България.
Основната цел на изследването е да се проучат актуалните потребности от кариерно ориентиране и консултиране в България като резултат от влиянието на последиците от Ковид-19 и войната в Украйна.
Може да се включите като попълните анонимен онлайн въпросник до 15 март или да участвате в дискусията, която ще се състои на 9 март 2023 г. (четвъртък) от 15.30 до 17.00 ч. в сградата на Център за развитие на човешките ресурси на ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 1.
http://euroguidance.hrdc.bg/news/natsionalno-predstavitelno-izsledvane-za-rolyata-na-kariernoto-orientirane-i-deynostta-na-kariernite-konsultanti-v-balgaria/

Except for the user - generated content of the Career Services Map and the Network, all text on the website is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.

CC BY-SA includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

SA – Adaptations must be shared under the same terms

Icon