Network

2023-03-09
Publication Type: Survey
Държава: Bulgaria
Адресирани умения
Labour market awareness;

Проучване на Euroguidance Bulgaria

Еврогайдънс-България провежда изследване за ролята на кариерното ориентиране и дейността на кариерните консултанти в България.
Основната цел на изследването е да се проучат актуалните потребности от кариерно ориентиране и консултиране в България като резултат от влиянието на последиците от Ковид-19 и войната в Украйна.
Може да се включите като попълните анонимен онлайн въпросник до 15 март или да участвате в дискусията, която ще се състои на 9 март 2023 г. (четвъртък) от 15.30 до 17.00 ч. в сградата на Център за развитие на човешките ресурси на ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 1.
http://euroguidance.hrdc.bg/news/natsionalno-predstavitelno-izsledvane-za-rolyata-na-kariernoto-orientirane-i-deynostta-na-kariernite-konsultanti-v-balgaria/

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon