Network

2023-01-08
Publication Type: Assessment tool
Държава: Greece
Адресирани умения
Curiosity and inquisitiveness; Collaboration; Creativity; Resilience; Career planning; Employability; Self-awareness; Communication and customer orientation;

(GR) Eργαλείο αξιολόγησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ατομικά είτε συλλογικά (π.χ. από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)). Μέσω του εργαλείου θα είστε σε θέση να γνωρίσετε το επίπεδο επάρκειας των επιχειρηματικών σας δεξιοτήτων.

Ως χρήστης, είτε ως εταιρεία είτε ως άτομο, θα αναλογιστείτε σε 45 δηλώσεις που σχετίζονται με τις ακόλουθες 10 ικανότητες:

-Εντοπισμός ευκαιριών
-Δημιουργικότητα
-Αυτογνωσία και αυτοαποτελεσματικότητα
-Κίνητρα και επιμονή
-Κινητοποίηση πόρων
-Χρηματοοικονομικός και οικονομικός αλφαβητισμός
-Κινητοποίηση άλλων
-Σχεδιασμός και διαχείριση
-Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, της ασάφειας και του κινδύνου
-Συνεργασία με άλλους

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ:
http://growing-project.eu/self-assessment-tool/?1577956119 (Διαθέσιμο σε Αγγλικά, Ελληνικά και Πορτογαλικά).

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon