Network

2023-02-08
Publication Type: Publication/ study / report
Държава: Greece
Адресирани умения
Labour market awareness;

The Importance of Workforce and Labor Market Information

Workforce and labor market information is essential to the nation’s economy, providing for the
efficient operation of labor markets by supplying quality labor market intelligence. Accurate,
Objective, Relevant, Timely, and Accessible workforce and labor market information is critical
for:
• Building a skilled workforce that spurs business competitiveness and economic growth;
• Strengthening career pathways and guiding skill attainment for good jobs, economic
opportunity, and career growth;
• Understanding the rapidly changing nature of work and how it impacts the workforce and
U.S. economy; and
• Spending workforce training and education funds effectively
The nation’s labor markets cannot function efficiently and effectively without quality information to
support the investment decisions of the workforce development system—Federal and State policymakers; State and local Workforce Development Boards; Federal, State, and local
government agencies; and frontline staff—and the investment decisions of business managers, workers,
students, jobseekers and educators.

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon