Network

2023-02-03
Publication Type: Project / initiative
Държава: Finland
Адресирани умения
Labour market awareness; Self-awareness; Leadership; Communication and customer orientation; Curiosity and inquisitiveness; Collaboration; Self-employment skills; Creativity; Problem solving; Resilience; Career planning; Employability;

FI-Urasuunnittelutaitoja jäsentävä selvitys

Urasuunnittelutaitojen edistämishankkeessa kehitetään urasuunnittelutaitojen kansallista viitekehystä sekä suunnitellaan toimenpiteitä urasuunnittelutaitojen kehittämiseksi ja kehittymisen seurantaan eri kohderyhmissä
https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/urasuunnittelutaidot

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon