Network

2024-01-01
Publication Type: Publication/ study / report
Държава: France
Адресирани умения
Self-awareness; Labour market awareness; Employability; Career planning; Resilience; Problem solving; Creativity; Self-employment skills; Collaboration; Curiosity and inquisitiveness; Communication and customer orientation; Leadership;

Un regard neuf sur le professionnalisme des praticiens de l’orientation : Note d’information du Cedefop

Retrouvez une étude du CEDEFOP " Un regard neuf sur le professionalisme des praticiens de l'orientation"

https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/un-regard-neuf-sur-le-professionnalisme-des-praticiens-de-lorientation-note-dinformation-du-cedefop

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon