Events

2024-12-31
Publication Type: Event
Държава: Finland
Адресирани умения
Career planning;

FI - NICE Academy 2021 in Paris "Building Career Management Skills"

https://nice-network.eu/paris2021/ Научете повече
2024-12-31
Publication Type: Event
Държава: Finland
Адресирани умения
Labour market awareness; Career planning;

FI - Uraohjauksen päivät 2023

Vuoden 2023 tapahtumat rakentuvat kestävän kehityksen teeman ympärille. Lisätietoa https://peda.net/uraohjauspaiva2023 Научете повече
2024-12-31
Publication Type: Event
Държава: Finland
Адресирани умения
Career planning;

Uraohjaus Suomessa 2022 – Työelämän murros ja uudistuva osaaminen

Uraohjaus Suomessa 2022 –seminaari järjestetään torstaina 17.11.2022 Helsingissä, Pasilan kampuksella. Tilaisuuden teemana on työelämän murros ja uudistuva osaaminen. Научете повече

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon