Умения за самостоятелна заетост

 

 • Нагласа към инициатива и предприемачество
 • Приемане и обмисляне на обратна връзка от други хора, както за успешни, така и за неуспешни моменти, с цел продължаване на развитието на собствения потенциал.
 • Проявяване на креативни и иновативни подходи по отношение на собственото кариерно развитие.
 • Иницииране на процеси, които създават стойност.
 • Поемане на предизвикателства
 • Предприемане на самостоятелни действия за постигане на целите, придържане към намеренията и изпълнение на планирани задачи.
 • Осъзнаване на рисковете, предприемане на усилия и възползване максимално от възможностите.
 • Оценка на последиците от идеите, които носят стойност и ефекта от предприемаческите действия върху целевата общност, пазара, обществото и околната среда
 • Създаване на собствена марка за позициониране в отношенията с клиенти и партньори.
 • Умение за организиране и ефективно управление на ресурси (финансови, човешки, времеви).
 • Умение за търсене на правна информация и друга подкрепа за самостоятелна заетост и умение за използване на тази информация в процеса на самостоятелна заетост.

 

Оценете своите умения

Вижте повече за модула

Развийте своите умения

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon