Устойчивост

 

  • Подхранване на оптимизъм, надежда, устойчивост, самоефективност и чувство за цел в подкрепа на обучението и действията си.
  • Сила за справяне с несигурността и стреса; гъвкавост и отвореност за промяна; умения за преход в кариерата (управление на промените); интеграция в професионалния и личния живот.
  • Балансиране на ролите в личния живот, развитието и работата.
  • Вяра в способността на човек да влияе върху хода на събитията, въпреки несигурността, неуспехите и временните затруднения.
  • Умения за справяне с житейските промени и преходи, частично благодарение на ретроспекцията върху предишни ситуации и използвани стратегии.
  • Положително отношение/говорене за грижите за себе си и случването на нещата, които са важни.
  • Умения за учене от грешките и ситуации, в които нещата не вървят според очакванията.
  • Оптимизъм за извличане на ползи от непланирани събития.

 

Оценете своите умения

Вижте повече за модула

Развийте своите умения

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon