Критично мислене

 

  • Анализ и оценка на информация и аргументи в подкрепа на обосновани заключения и разработване на иновативни решения.
  • Непрекъснато прилагане на новопридобитите знания и информация, за да се обхванат проблемите от различни гледни точки и да се разрешат ефективно.
  • Разпознаване на потенциала на една идея за създаване на стойност и определяне на подходящи начини за максимално възползване от нея.
  • Изследване и разсъждаване върху това как се избират устойчиви дългосрочни социални, културни и икономически цели.
  • Чувствителност към пристрастно поднесена информация,както и осъзнатост за собствените ограничения в процеса на търсене и събиране на достоверна информация от надеждни източници.
  • Сравняване, анализ, оценка и синтезиране на данни, информация, идеи и медийни съобщения с оглед изготвяне на логически заключения.
  • Възможност за оценка на съществуващи идеи, синтезиране и комбиниране на концепции и информация от различни източници с оглед решаване на проблеми.

 

Оценете своите умения

Вижте повече за модула

Развийте своите умения

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon