Лидерски умения

 

  • Демонстриране на организираност, асертивност (отстояване на позиция) и умения за водене на преговори.
  • Използване на личните контакти и други стратегии за развитието на кариерата.
  • Идентифициране на това как хората си взаимодействат в работата, общността и обществото.
  • Справедливо споделяне на задачи, ресурси и отговорности в рамките на групата, като се отчита нейната специфична цел.
  • Насърчаване на изразяването на различни възгледи, използвайки системен подход.
  • Разбиране на значението на доверието, зачитането на човешкото достойнство и равенството, справяне с конфликти и договаряне на разногласия за изграждане и поддържане на честни отношения и уважение.

 

Оценете своите умения

Вижте повече за модула

Развийте своите умения

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon