Информираност на пазара на труда

 

  • Намиране и оценка на информация, която подкрепя кариерното развитие.
  • Намиране на информация за тенденциите в развитието и промяната на пазара на труда, работните позиции и уменията, които ще са необходими.
  • Разбиране на променящия се характер на живота, кариерата и работните роли.
  • Осъзнаване на важността на свързаната с кариерата информация от надеждни, актуални и точни източници.
  • Разбиране на връзката между работа, общество и икономика.

 

Оценете своите умения

Вижте повече за модула

Развийте своите умения

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon