Умения за заетост

 

  • Притежаване на умения и опит, които дават възможност на хората да си намерят работа и да се задържат на нея.
  • Проучване на различни инструменти и ресурси за търсене на кариерни / професионални възможности.
  • Разбиране, че натрупаните умения и опит са приложими в различни работни условия.
  • Демонстриране на адаптивност и гъвкавост в различни ситуации.
  • Използване на всички налични ресурси за независимо предприемане на необходимите стъпки в преходни моменти в живота и кариерата.
  • Изграждане на собствен професионален имидж/бранд.

 

Оценете своите умения

Вижте повече за модула

Развийте своите умения

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon