Любознателност

 

  • Разбиране за непрекъснатия процес на ученето през целия живот, който изисква откритост, любопитство и решителност.
  • Отвореност и готовност да се учим и да се развиваме допълнително.
  • Разбиране за многообразните възможности за обучение и работа, които са отворени за хората.
  • Възможност за учене през целия живот.
  • Възможност за идентифициране и използване на различни възможности за създаване на стойност чрез изследване на социалната, културната и икономическата обстановка.
  • Идентифициране на нужди, които трябва да бъдат удовлетворени и предизвикателства, които да бъдат посрещнати.

 

Оценете своите умения

Вижте повече за модула

Развийте своите умения

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon