Креативност

 

  • Демонстриране на иновативност и вдъхновение в кариерата.
  • Умения за работа за постигане на собствената визия за бъдещето.
  • Визуализиране на потенциални сценарии, които да подпомогнат насочването на собствените усилията и действията в съответната посока.
  • Разработване на идеи и възможности за създаване на стойност, включително по-добри решения на съществуващи и нови предизвикателства.
  • Проучване и експериментиране с иновативни подходи.
  • Комбиниране на знания и ресурси за постигане на полезни ефекти.
  • Критично преценяване на идеите и потенциалните им резултати.

 

Оценете своите умения

Вижте повече за модула

Развийте своите умения

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon