Комуникация

 

  • Осъзнаването на необходимостта от адаптиране на комуникационните стратегии и инструменти към съответна ситуация.
  • Изслушване на другите и участие в разговори, демонстрирайки увереност и съпричастност
  • Развитие и поддържане на взаимоотношения, които са важни за кариерата.
  • Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за комуникация и създаване на документация, свързана с развитието на кариерата.
  • Развитие на набор от умения за презентиране и промотиране на собствените си умения, качества и опит, в контекста на кариерното развитие.
  • Способност за получаване на конструктивна обратна връзка и критика за собственото си представяне, без да обезсърчаване.

 

Оценете своите умения

Вижте повече за модула

Развийте своите умения

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon