Разгледайте кариерните умения

Самопознание

изграждане на реалистичен образ на себе си и здравословно самочувствие, самоосъзнатост;
Научете повече

Информираност на пазара на труда

информация за бъдещи тенденции в работата, бъдещи работни места и уменията, от които се нуждаят;
Научете повече

Умения за заетост

стратегии за търсене на работа, умения за работа в мрежа и умения за само маркетинг, умения за работа;
Научете повече

Планиране на кариерата

вземане на решения, поставяне на цели, развиване на кариерна визия, организационни умения;
Научете повече

Устойчивост

сила за справяне с несигурността и стреса; гъвкавост и отвореност за промяна, умения за преход в кариерата (управление на промените), интеграция в професионалния и личния живот,
Научете повече

Критично мислене

и решаване на проблеми
Научете повече

Креативност

иновации, вдъхновение и в кариерата;
Научете повече

Умения за самостоятелна заетост

чувство за инициатива и предприемачески дух;
Научете повече

Сътрудничество

работа в екип, мултикултурна информираност, толерантност; справяне с конфликти, свързани с работата
Научете повече

Любознателност

ефективни учебни стратегии, продължаващо саморазвитие;
Научете повече

Комуникация

и ориентация към клиента;
Научете повече

Лидерски умения

организация, асертивност и умения за водене на преговори и др.
Научете повече

Icon