Network

2023-12-31
Publication Type: Project / initiative
Country: Finland
Skills addressed
Employability; Career planning;

FI - Opinto- ja HOPSohjauksesta urasuunnittelutaitojen vahvistamiseen ja ohjauspalveluiden laadun arviointiin

Koulutukseen integroitavan ohjauksen tehtävä on eriytynyt ja laajentunut viime vuosikymmeninä huomattavasti. Samalla sen merkitys opinnoille, työmahdollisuuksien
tunnistamiselle ja työvoiman liikkuvuudelle on tunnustettu entistä vahvemmin keskeisissä kansallisissa ja eurooppalaisissa koulutus- ja työllisyyspoliittisissa linjauksissa. Lue lisää https://journal.fi/akakk/article/download/84785/43855
Icon