ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Уеб сайтът на проекта Career Skills ( career-skills.eu ) и платформата Career Skills ( app.career-skills.eu ) са разработени като част от проекта Career Skills Project, № : 612877-EPP-1-2019-1-BG- EPPKA3-PI-FORWARD, финансиран от програма Еразъм+.

Проектът Career Skills се изпълнява от консорциум от 6 организации: Business Foundation for Education в България (координатор), University of Jyvaskyla във Финландия, Réseau International des Cités des Métiers във Франция, Volkshochschule im Landkreis Cham eV . в Германия, Институт за развитие на предприемачеството в Гърция и Aspire-Igen в Обединеното кралство. Научете повече информация тук.

Опровержение

Подкрепата на проекта от Европейската комисия не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Информацията в Картата на кариерните услуги, раздел Мрежа за кариерни умения се публикува от потребители . Консорциумът на проекта Career Skills и Европейската комисия не носят никаква отговорност по отношение на това съдържание .

Лиценз Creative Commons

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:
BY https://mirrors.creativecommons.org/presskit/icons/by.xlarge.png– Кредитът трябва да бъде даден на създателя
SA https://mirrors.creativecommons.org/presskit/icons/sa.xlarge.png– Адаптациите трябва да се споделят при същите условия

За всякакви конкретни въпроси относно приписване, хипервръзки, използване на части от уебсайта, моля, свържете се с project@career-skills.eu .ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на проекта Career Skills (career-skills.eu) и платформата (app.career-skills.eu), регистриран домейн в България.

С достъпа до уебсайта и платформата вие приемате тези правила и условия.

Използването на уебсайта и платформата е безплатно , както за доставчици на кариерно ориентиране, така и за лица, търсещи информация и услуги.

За да получите достъп до определени функции на платформата, трябва да се регистрирате, за да създадете акаунт и да станете член.

Всички регистрирани потребители могат да публикуват в платформата.

Консорциумът Career Skills Project полага всички усилия, за да поддържа безпроблемната работа на уебсайта. Консорциумът обаче не поема отговорност и няма да носи отговорност за временна недостъпност на уебсайта поради технически проблеми извън нашия контрол.

Консорциумът Career Skills Project не поема отговорност за оценки или коментари, изпратени по отношение на съдържанието.

Консорциумът Career Skills Project си запазва правото да променя уебсайта или да променя тези Условия по всяко време и без предварително уведомление.

Потребителски публикации и коментари

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Потребителските публикации и коментари отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения.

Консорциумът Career Skills Project не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментарите преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на организациите в консорциума на Проекта за кариерни умения или на Европейската комисия.

Консорциумът Career Skills Project не носи отговорност за потребителските публикации и коментари или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на каквото и да е използване на публикации и коментари на този уебсайт.

Консорциумът Career Skills Project си запазва правото да наблюдава всички публикации, коментари и да премахва всякакви коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или нарушават настоящите Правила и условия.

С настоящото предоставяте на Проекта за кариерни умения неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Потребителите, които публикуват информация в Платформата за кариерни умения, са отговорни за предоставянето на точна и подходяща информация в своите обяви, включително поддържането на информацията и актуализирането й, когато е необходимо.


Потребителите, които публикуват информация в Платформата за кариерни умения, ще гарантират, че всяко съдържание, което добавят към платформата, ще бъде точно (когато посочва факти) и ще бъде истинско съхранявано (когато посочва мнения).

Не е позволено да публикувате или изпращате каквито и да било материали, изображения, видеоклипове или друг принос към тази платформа, за които авторите нямат разрешение да използват.


Не е позволено да се представяте за което и да е физическо или юридическо лице или да се представяте невярно или по друг начин.

Не е разрешено да се манипулират списъците или части от тях (включително заглавия, описание, метаданни, дати, информация за контакт и т.н.) по какъвто и да е начин, който може да подведе читателите или да скрие подходяща информация от тях, включително предоставяне на невярна или изкривена информация за подобряване на видимостта в резултатите от търсенето или изпращане/подсказване на неверни отзиви или оценки.


Нарушение на правилата и условията

Неспазването на тази политика представлява съществено нарушение на Правилата и условията, при които потребителите имат право да използват платформата, и може да доведе до предприемането на някои или всички от следните действия по всяко време, без предварително уведомление:

 • Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото ви да използвате нашия сайт.

 • Незабавно, временно или постоянно премахване на всяка публикация или материал, качен от вас на нашия сайт, който се счита за неточен, неподходящ или неподходящ за целите и целевата аудитория на уебсайта.

 • Незабавно, временно или постоянно премахване на всякакви потребителски рецензии/коментари и отговори към тях по наше собствено усмотрение, ако са злоупотреба или ако изглеждат като измами или дубликати.

Решението за съответните последствия за нарушаване на настоящите Общи условия ще бъде взето въз основа на тежестта на нарушението и историята на потребителя в платформата.

Отговорност за съдържанието

Консорциумът на проекта Career Skills не носи отговорност за съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички претенции, които възникват на вашия уебсайт. Никаква връзка(и) не трябва да се появява(т) на който и да е уебсайт, която може да се тълкува като клеветническа, непристойна или престъпна, или която нарушава, по друг начин нарушава или защитава нарушение или друго нарушение на права на трети страни.

Запазване на правата

Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавното премахване на всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също така си запазваме правото да променяме тези правила и условия и тяхната политика за свързване по всяко време. Чрез непрекъснатото свързване към нашия уебсайт вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате по всяко време. Ние ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме длъжни да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е правилна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта се поддържат актуални.

В случай на премахване на която и да е ваша публикация под каквато и да е форма, на отнемане на правото ви да използвате нашия уебсайт или на отказ на достъп до него, имате право да поискате причините за решението. Такова искане трябва да бъде адресирано до project@career-skills.eu.ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Този уебсайт използва бисквитки и други свързани технологии (за удобство всички технологии се наричат „бисквитки“). Бисквитките се поставят и от трети страни, които сме ангажирали. В документа по-долу ви информираме за използването на бисквитки на нашия уебсайт.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитката е файл, който се изтегля на вашия компютър, когато влизате в определени уеб страници. Бисквитките позволяват на уеб страница, наред с други неща, да съхранява и извлича информация за навиците на сърфиране на потребителя или неговото оборудване и, в зависимост от информацията, която съдържат, и начина, по който използват своето оборудване, те могат да бъдат използвани за разпознаване на потребителя.

Какви видове бисквитки използва този уебсайт?

Функционални 
са тези, които позволяват на потребителя да навигира през уеб страница, платформа или приложение и да използва различните опции или услуги, които съществуват в тях, например, контрол на трафика и предаване на данни, идентифициране на сесията, достъп до зони с ограничен достъп, запомняне елементите, които съставляват поръчка, извършват процеса на покупка на поръчка, правят заявка за регистрация или участие в събитие, използват елементи за сигурност по време на навигация, съхраняват съдържание за разпространение на видеоклипове или звук или споделят съдържание чрез социални мрежи. 

Персонализиране 
Те са тези, които позволяват на потребителя достъп до услугата с някои предварително дефинирани общи характеристики въз основа на поредица от критерии в терминала на потребителя, като език, тип браузър, през който потребителят осъществява достъп до услугата, регионална конфигурация, откъдето имате достъп до услугата и т.н. 

Статистика 
Те са тези, които позволяват на лицето, което отговаря за тях, да наблюдава и анализира поведението на потребителите на уебсайтовете, към които са свързани. Информацията, събрана чрез този тип бисквитки, се използва за измерване на активността на уебсайтовете, приложението или платформата и за разработване на навигационни профили на потребителите на посочените сайтове, приложения и платформи, за да се въведат подобрения въз основа на анализ от данните за употребата, които потребителите на услугата правят. 

Бутони за социални медии

На нашия уебсайт сме включили бутони за Facebook за популяризиране на уеб страници (напр. „харесване“, „закачане“) или споделяне в социални мрежи като Facebook. Тези бутони работят с помощта на части от код, идващи от самите Facebook. Този код поставя бисквитки. Тези бутони за социални медии също могат да съхраняват и обработват определена информация, така че може да ви бъде показана персонализирана реклама.

Моля, прочетете декларацията за поверителност на тези социални мрежи (която може да се променя редовно), за да прочетете какво правят с вашите (лични) данни, които обработват с помощта на тези бисквитки. Данните, които се извличат, са анонимизирани, доколкото е възможно. Facebook се намира в Съединените щати.

Поставени бисквитки

 • Google Analytics

 • Полиланг

 • Complianz

 • Facebook

 • Гугъл преводач

 • Разни

Съгласие

Когато посетите нашия уебсайт за първи път, ще ви покажем изскачащ прозорец с обяснение относно бисквитките. Веднага след като щракнете върху „Запазване на предпочитанията“, вие се съгласявате да използваме категориите бисквитки и добавки, които сте избрали в изскачащия прозорец, както е описано в тази Политика за бисквитки. Можете да деактивирате използването на бисквитки чрез вашия браузър, но имайте предвид, че нашият уебсайт може вече да не работи правилно.

Активиране/деактивиране и изтриване на бисквитки

Можете да разрешите, блокирате или изтриете бисквитките, инсталирани на вашия компютър, като конфигурирате опциите на браузъра, инсталиран на вашия компютър. Въпреки това, ако изберете тази конфигурация, може да нямате достъп до определени части от уебсайта или да не се възползвате от никоя от нашите услуги.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Какви данни събираме?

Проектът Career Skills събира потребителски входни данни, изпратени чрез формулярите за контакт, които включват име, имейл адрес, тема и съобщение. Ние също така използваме статистически бисквитки, които събират информация за поведението на потребителите, докато сърфират в нашия сайт и съхраняват анонимна информация (анонимност на IP адрес) относно статистическите данни за употребата, ефективността и т.н. Това са бисквитки на трети страни (Google Analytics), които проследяват начина, по който посетителите използват нашия сайт (например кои страници посещават най-често и дали получават съобщения за грешка от уебсайтове). Тези бисквитки се използват за статистически цели и за подобряване на работата на нашия уебсайт. Уебсайтът на проекта Career Skills също използва емисия във Facebook, тъй като такива данни могат да се събират и от Facebook, ако потребителят избере да използва маркетинговите бисквитки, моля, вижте раздела за бисквитки, за да видите подробно бисквитките на Facebook и връзка към Поверителност на Facebook Политика.

Вградено съдържание от други уебсайтове:

Статиите на този сайт може да включват вградено съдържание (напр. видеоклипове, изображения, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по абсолютно същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт. Тези уебсайтове може да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в този уебсайт.

Вградени услуги от трети страни:

Съдържанието на този сайт може да включва услуги на трети страни като Google translate. Google може да събира данни за вас, да използва бисквитки, да вгражда допълнително проследяване от трети страни и да наблюдава взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в профила си в Google.

Как събираме вашите данни?

Ние събираме данни, когато:

 • Използвайте или преглеждайте уебсайта на проекта Career Skills чрез бисквитките на браузъра

 • Когато се свържете с нас, като изпратите информация във формата за контакт

Как ще използваме вашите данни?

Уебсайтът на проекта Career Skills събира вашите данни, за да можем:

 • Да ви информираме и/или да отговаряме на всяко искане, което изразявате чрез раздела за контакти

 • Докладвайте на ЕС за видимостта на сайта на проекта Career Skills чрез статистически данни от Google analytics

Как съхраняваме вашите данни?

Ние използваме влизане във формуляра за контакт, за да управляваме изпращанията на формуляри за контакт. Информацията се изпраща като имейл съобщения (Gmail), до които само малцина избрани имат достъп.

Колко време пазите информацията?

Данните се съхраняват до 31.12.2025 г. Ако желаете вашата информация да бъде премахната от нашата база данни, моля, свържете се с project@career-skills.eu . Ние ще го премахнем всеки път, когато има притеснения относно вашата поверителност.

Споделяте ли информацията с други страни?

Не, въпреки че използваме приставка за WordPress за емисии на Facebook и услуга за превод на Google на този уебсайт, които може да предават данни, включително лична информация, на сървърите на Facebook и Google за обработка.

Вашите права по отношение на личните данни

Вие имате следните права по отношение на вашите лични данни:

 • Имате право да знаете защо са необходими вашите лични данни, какво ще се случи с тях и колко време ще бъдат запазени.

 • Право на достъп: Вие имате право на достъп до вашите лични данни, които са ни известни.

 • Право на коригиране: имате право да допълвате, коригирате, изтриете или блокирате личните си данни, когато пожелаете.

 • Ако ни дадете съгласието си да обработваме вашите данни, имате право да оттеглите това съгласие и личните ви данни да бъдат изтрити.

 • Право на прехвърляне на вашите данни: имате право да изискате всичките си лични данни от администратора и да ги прехвърлите в тяхната цялост на друг администратор.

 • Право на възражение: можете да възразите срещу обработването на вашите данни. Ние се съобразяваме с това, освен ако няма основателни основания за обработка.

Данни за контакт

За всякакви въпроси и заявки, моля свържете се с project@career-skills.eu.С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon