Лица от всички възрасти:
Кариерни консултанти:

Научете кои са ключовите компетенции за управление на кариерата, от които се нуждаете в живота, и преценете колко добре са развити вашите собствени кариерни умения.

Намерете услуги за кариерно ориентиране в близост до вас и открийте доставчици в съответствие с вашите нужди.

Подобрете уменията си за управление на кариерата в безплатен Масивен онлайн отворен курс (MOOК).

Помогнете на обучаващите се и клиентите да подобрят уменията си за управление на кариерата с MOOК.

Намерете проста структурирана рамка и речник на най-важните компетенции за управление на кариерата, както и инструмент за оценка на кариерните умения.

Създайте безплатен профил и регистрирайте услугите си на картата.

Получете повече полезна информация, инструменти и ресурси по отношение на уменията за управление на кариерата.

Популяризирайте своите инициативи за кариерни умения и добри практики и споделяйте опит с колеги.

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon